मान्हवा

नयाँ रनवे हिट

4
अध्याय 50 अप्रिल 7, 2022
अध्याय 49 अप्रिल 7, 2022

नयाँ फेरि स्वर्ग

4
अध्याय 19 अप्रिल 7, 2022
अध्याय 18 अप्रिल 7, 2022

नयाँ श्री स्नेल

3.4
अध्याय 58 अप्रिल 7, 2022
अध्याय 57 अप्रिल 7, 2022

नयाँ कालो कमल

3.7
अध्याय 148 अप्रिल 7, 2022
अध्याय 147 अप्रिल 7, 2022

नयाँ Woof वुल्फ

4
अध्याय 36 अप्रिल 4, 2022
अध्याय 35 अप्रिल 4, 2022

नयाँ शैतानको बोल्नुहोस्

3.5
अध्याय 28 अप्रिल 1, 2022
अध्याय 27 अप्रिल 1, 2022

नयाँ राओनको मान्छे

3.3
अध्याय 48 मार्च 31, 2022
अध्याय 47 मार्च 31, 2022

आवेग

3.8
अध्याय 47 मार्च 30, 2022
अध्याय 46 मार्च 30, 2022

नयाँ एक बच्चा, दुई बुबा

5
अध्याय 44 मार्च 30, 2022
अध्याय 43 मार्च 30, 2022

रगत र प्रेम

4.4
अध्याय 30 मार्च 18, 2022
अध्याय 29 मार्च 18, 2022

जाँदै छ Week हप्ता प्रेमी

4.3
अध्याय 41 मार्च 10, 2022
अध्याय 39 मार्च 10, 2022

नयाँ तिमी मसँग किन गर्दैनौ

3.4
अध्याय 41 मार्च 4, 2022
अध्याय 40 फेब्रुअरी 15, 2022

नयाँ खाली ठाउँ

3.6
अध्याय 56 मार्च 4, 2022
अध्याय 55 मार्च 4, 2022
बटन शो
बटन लुकाउनुहोस्