रोमान्स

BL मोटेल

4
अध्याय 144 अप्रिल 27, 2022
अध्याय 143 अप्रिल 27, 2022

जाँदै छ ठुलो स्याउ

4
अध्याय 61 अप्रिल 27, 2022
अध्याय 60 अप्रिल 27, 2022

नयाँ श्री स्नेल

3.4
अध्याय 58 अप्रिल 7, 2022
अध्याय 57 अप्रिल 7, 2022

निर्णय

4.6
अध्याय 8 मार्च 19, 2022
अध्याय 7 जनवरी 16, 2021

रगत र प्रेम

4.4
अध्याय 30 मार्च 18, 2022
अध्याय 29 मार्च 18, 2022

जाँदै छ Week हप्ता प्रेमी

4.3
अध्याय 41 मार्च 10, 2022
अध्याय 39 मार्च 10, 2022

ड्यूकको निजी शिक्षक

4.4
अध्याय 51 फेब्रुअरी 12, 2022
अध्याय 50 फेब्रुअरी 12, 2022

मसँग कुरा गर्नुहोस्

3
अध्याय 114 डिसेम्बर 30, 2021
अध्याय 113 डिसेम्बर 30, 2021

भर्जिन बोक्सी

3.9
अध्याय 70 डिसेम्बर 24, 2021
अध्याय 69 डिसेम्बर 24, 2021

मेडम Giselle को रगत

4.5
अध्याय 53 डिसेम्बर 24, 2021
अध्याय 52 डिसेम्बर 24, 2021

दिइएको छ

4.4
अध्याय 43 डिसेम्बर 20, 2021
अध्याय 42 डिसेम्बर 20, 2021
बटन शो
बटन लुकाउनुहोस्