3.6
तपाईंको मूल्यांकन
दर्जा
उत्साह औसत 3.6 / 5 बाहिर 86
श्रेणी
१th, यसमा 35 317.3.२ के दृश्यहरू छन्
वैकल्पिक
अद्यावधिक गर्दै
लेखक (हरू)
अद्यावधिक गर्दै
कलाकार (हरू)
अद्यावधिक गर्दै
विधा (हरू)
प्रकार
अद्यावधिक गर्दै