3.9
तपाईंको मूल्यांकन
दर्जा
कसरी अल्फा चेस गर्ने औसत 3.9 / 5 बाहिर 88
श्रेणी
१th, यसमा 27 359.3.२ के दृश्यहरू छन्
वैकल्पिक
अद्यावधिक गर्दै
लेखक (हरू)
अद्यावधिक गर्दै
कलाकार (हरू)
अद्यावधिक गर्दै
विधा (हरू)
प्रकार
अद्यावधिक गर्दै