4.2
तपाईंको मूल्यांकन
दर्जा
निरपेक्ष नियन्त्रण औसत 4.2 / 5 बाहिर 38
श्रेणी
Rd 93 औं, योसँग १.164.6..XNUMX के दृश्यहरू छन्
वैकल्पिक
अद्यावधिक गर्दै
लेखक (हरू)
अद्यावधिक गर्दै
कलाकार (हरू)
अद्यावधिक गर्दै
विधा (हरू)
प्रकार
अद्यावधिक गर्दै