3.7
तपाईंको मूल्यांकन
दर्जा
कक्ष एक्समैट औसत 3.7 / 5 बाहिर 55
श्रेणी
१th, यसमा 57 234.4.२ के दृश्यहरू छन्
वैकल्पिक
अद्यावधिक गर्दै
लेखक (हरू)
अद्यावधिक गर्दै
कलाकार (हरू)
अद्यावधिक गर्दै
विधा (हरू)
प्रकार
अद्यावधिक गर्दै